Adwokat Monika Różycka

Nasza Kancelaria adwokacka za główny cel stawia sobie świadczenie usług i porad prawnych zgodnie z ustawodawstwem oraz zapewnienie obsługi prawnej firm, jak i dla klientów indywidualnych.

Jesteśmy zdania, że usługi prawne powinny być wykonywane według najwyższych standardów zawodowej staranności i wiedzy, z uwzględnieniem indywidualnego podejścia do każdego Klienta i poszanowaniem jego osoby. W naszej kancelarii adwokackiej w Krakowie udzielamy pomocy opierając się na najnowszych przepisach i uwzględniając, obowiązującą każdego adwokata tajemnicę zawodową. Poszukujemy dla naszych Klientów możliwych dróg rozwiązania sytuacji, w której się znaleźli.

Rzetelne porady prawne

Adwokat Monika Różycka udziela porad prawnych klientom indywidualnym oraz w zakresie obsługi prawnej firm. O interesy swoich klientów dbamy w zgodzie z obowiązującym ustawodawstwem. Każdy nasz adwokat zapewnia przy tym pełną poufność danych oraz powierzonych informacji dotyczących sprawy.

Udzielamy porad prawnych w formie ustnej i pisemnej. Podejmujemy naszych klientów w siedzibie kancelarii adwokackiej w Krakowie . Przed złożeniem wizyty zachęcamy do kontaktu celem ustalenia dogodnego terminu spotkania. Odpowiadamy mailowo i telefonicznie na podobne zgłoszenia.

Kompleksowa obsługa prawna firm

Nasza kancelaria adwokacka w Krakowie zapewnia obsługę prawną firm na terenie Krakowa oraz całej Polski. Usługa może być formą doraźnej porady prawnej w konkretnej sytuacji bądź świadczona w ramach stałej współpracy. Obsługa prawna firm w wariancie stałej kooperacji jest prowadzona w zgodzie z zakresem ustalonym na początku współpracy.

Rozwody i sprawy rodzinne

Rozwód to zawsze trudna decyzja, której konsekwencje dotykają obojga partnerów i mogą mieć długotrwały przebieg. Dlatego tak istotne jest odpowiednie podejście do tego tematu i precyzyjne uregulowanie wszystkich kwestii ważnych dla obu stron. Pomocy w zakresie związanym z regulacjami prawnymi udziela adwokat rozwodowy.

Kancelaria Adwokat Moniki Różyckiej specjalizuje się w prawie rodzinnym i prowadzi sprawy rozwodowe. Zapewnia dyskrecję i dochowanie tajemnicy zawodowej oraz indywidualne podejście do każdego klienta.

Rozwody traktowane są jako ostateczność. Jeżeli którakolwiek ze stron uważa, że między małżonkami nie nastąpił trwały rozkład pożycia, może zażądać orzeczenia separacji.

Pierwsze spotkanie z adwokatem w sprawie rozwodu to zawsze moment, w którym dokonana zostaje ocena aktualnej sytuacji rodzinnej oraz zaproponowana dalsza strategia postępowania i ocena realnych szans osiągnięcia zakładanych celów.

Dane kontaktowe

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Monika Różycka

31-526 Kraków, ul. Kielecka 5/2

tel. 884-308-000
mail: kontakt@adwokatrozycka.pl

Kancelaria Adwokat Różycka

Oferta dla firm

  • Obsługa spółek prawa handlowego
  • Projekty umów
  • Opinie, analizy i porady prawne
czytaj więcej

Odpowiedzialność członka zarządu spółki z o.o

Pełnienie funkcji członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie jest wolne od ryzyka. Są sytuacje w których czlonek zarządu ponosi odpowiedzialność całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki.

Data dodania: 10-10-2014

czytaj więcej

Egzekucja alimentów za granicą

Istnieją dwa możliwe sposoby egzekucji alimentów gdy osoba zobowiązana przebywa poza granicami Polski. Pierwszy z wyzej wymienionych sposobów  opiera się na trybie zawartym w Konwencji Nowojorskiej, drugi natomiast opiera się na rozporządzeniu Rady i Parlamentu Europejskiego nr 4/2009 z 18 grudnia 2008 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych.

Data dodania: 07-11-2013

czytaj więcej