Adwokat Monika Różycka - Stańczak

Nasza Kancelaria Adwokacka za główny cel stawia sobie świadczenie usług prawnych na najwyższym poziomie, zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem, zarówno dla klientów indywidualnych, jak i firm.

Jesteśmy zdania, że usługi prawne powinny być wykonywane według najwyższych standardów zawodowej staranności i wiedzy, z uwzględnieniem indywidualnego podejścia do każdego Klienta i poszanowaniem jego osoby. W naszej kancelarii adwokackiej w Krakowie udzielamy pomocy prawnej opierając się na najnowszych przepisach i uwzględniając, obowiązującą każdego adwokata tajemnicę zawodową. Poszukujemy dla naszych Klientów możliwych rozwiązań sytuacji, w której się znaleźli.

Rzetelne porady prawne

Adwokat Monika Różycka - Stańczak udziela porad prawnych klientom indywidualnym oraz świadczy obsługę prawną firm. O interesy swoich klientów dbamy w zgodzie z obowiązującym ustawodawstwem. 

Udzielamy porad prawnych w formie ustnej i pisemnej. Podejmujemy naszych klientów w siedzibie kancelarii adwokackiej w Krakowie. Przed złożeniem wizyty zachęcamy do kontaktu, celem ustalenia dogodnego terminu spotkania. Odpowiadamy mailowo i telefonicznie na zgłoszenia.

Kompleksowa obsługa prawna firm

Nasza kancelaria adwokacka w Krakowie zapewnia obsługę prawną firm na terenie Krakowa oraz całej Polski. Usługa może być formą doraźnej porady prawnej w konkretnej sytuacji bądź może być świadczona w ramach stałej współpracy. Obsługa prawna firm w wariancie stałej kooperacji jest prowadzona w zgodzie z zakresem ustalonym na początku współpracy.

Rozwody i sprawy rodzinne

Rozwód to często trudna decyzja, której konsekwencje dotykają obojga partnerów i mogą mieć długotrwałe skutki. Dlatego tak istotne jest odpowiednie podejście do tego tematu i precyzyjne uregulowanie wszystkich kwestii ważnych dla obu stron na etapie postępowania rozwodowego. Pomocy w zakresie związanym z regulacjami prawnymi udziela adwokat specjalizujący się w sprawach rozwodowych.

Kancelaria Adwokat Moniki Różyckiej specjalizuje się w prawie rodzinnym i prowadzi sprawy rozwodowe. Zapewnia dyskrecję i dochowanie tajemnicy zawodowej oraz indywidualne podejście do każdego klienta.

Rozwody traktowane są jako ostateczność. Jeżeli którakolwiek ze stron uważa, że między małżonkami nie nastąpił trwały rozkład pożycia, może zażądać orzeczenia separacji.

Pierwsze spotkanie z adwokatem w sprawie rozwodu to zawsze moment, w którym dokonana zostaje ocena aktualnej sytuacji rodzinnej oraz zaproponowana dalsza strategia postępowania i ocena realnych szans osiągnięcia zakładanych celów.

Dane kontaktowe

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Monika Różycka - Stańczak

31-526 Kraków, ul. Kielecka 5/8

95-060 Brzeziny, Pl. Jana Pawła II 10

tel. 884-308-000
mail: kontakt@adwokatrozycka.pl

Kancelaria Adwokat Różycka - Stańczak

Oferta dla firm

  • Obsługa spółek prawa handlowego
  • Projekty umów
  • Opinie, analizy i porady prawne
czytaj więcej

Odpowiedzialność członka zarządu spółki z o.o

Pełnienie funkcji członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie jest wolne od ryzyka. Są sytuacje w których czlonek zarządu ponosi odpowiedzialność całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki.

Data dodania: 10-10-2014

czytaj więcej

Egzekucja alimentów za granicą

Istnieją dwa możliwe sposoby egzekucji alimentów gdy osoba zobowiązana przebywa poza granicami Polski. Pierwszy z wyzej wymienionych sposobów  opiera się na trybie zawartym w Konwencji Nowojorskiej, drugi natomiast opiera się na rozporządzeniu Rady i Parlamentu Europejskiego nr 4/2009 z 18 grudnia 2008 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych.

Data dodania: 07-11-2013

czytaj więcej