Dokumenty potrzebne do rozwodu

Jakie dokumenty potrzebne są do złożenia pozwu o rozwód?

Strona skladająca pozew o rozwód do sądu musi załączyć oryginał odpisu aktu małżeństwa. W przypadku tej kategorii spraw wystarczy, aby był to odpis skrocony aktu małżeństa.

Jeśli strony żądające rozwodu posiadają dziecko koniecznym jest także przedłożenie oryginału odpisu aktu urodzenia dziecka.

W trakcie postępowania przed sądem sąd wezwie strony do przedstawienia sytuacji rodzinnej i materialnej, warto więc przygotować także zaświadczenia o wysokości zarobków albo zaświadczenie o tym, ze jest się osobą bezrobotną, decyzje o przyznanych zasiłkach i świadczeniach z opieki społecznej. Jeśli strony posiadają dziecko i chodzi ono do szkoły lub przedszkola to także warto mieć zaświadczenia z tej placówki.

W trakcie spotkania z Klientem w naszej kancelarii uzyskają Państwo od adwokata szczególowe informacje i wyjasnienia dotyczące nurtujących Panstwa pytań.

Data dodania: 04-03-2013

powrót

Danekontaktowe

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Monika Różycka

31-526 Kraków, ul. Kielecka 5/2

tel. 884-308-000
e-mail: