Rejestracja spółki z o.o.w KRS po 1 lipca 2021 roku.

Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością założyć można na dwa sposoby: tradycyjnie, w formie aktu notarialnego albo przez Internet, za pośrednictwem portalu S24 prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości.
W przypadku spółek zwartych w sposób tradycyjny (podpisanie u notariusza aktu notarialnego obejmującego umowę spółki lub akt założycielski w przypadku jednego wspólnika), z uwagi na to, że ustawą z 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o KRS z dniem 1 lipca 2021 r. wprowadzono elektronizację postępowań rejestrowych, wniosek o rejestrację spółki z o.o. w rejestrze przedsiębiorców KRS, składa się obecnie wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego znajdującego się pod adresem http://prs.ms.gov.pl.
W celu złożenia wniosku o rejestrację spółki z o.o. w rejestrze przedsiębiorców KRS  należy załozyć konto użytkowanika Portalu Rejestrów Sądowych. Po założeniu konta można przejść do uzupełniania wniosku. Do wniosku należy dołączyć załączniki. Jeżeli załączniki zostały sporządzone w postaci papierowej, do wniosku dołączyć należy odpisy elektronicznie poświadczone przez notariusza albo odpisy elektronicznie poświadczone przez występującego w sprawie pełnomocnika, będącego adwokatem lub radcą prawnym, albo elektroniczne kopie dokumentów, tj. skan. W przypadku dołączania do wniosku elektronicznej kopii dokumentu przez wnioskodawcę, który nie jest reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika, oryginał dokumentu albo jego odpis lub wyciąg poświadczony urzędowo należy przesłać do sądu rejestrowego w terminie 3 dni od daty złożenia pisma. Jeśli do wniosku wymagane będzie dołączenie aktu notarialnego, którego wypis lub wyciąg został umieszczony w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, wnioskodawca podaje we wniosku jedynie numer tego dokumentu w Repozytorium. Wnioskodawca nie załącza już skanu aktu. Po pełnym i poprawnym uzupełnieniu wniosku pojawia się możliwość podpisania i opłacenia wniosku. Podpisanie wniosku mozliwe jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym albo podpisem osobistym. Kolejnym etapem powinno być opłacenie wniosku.  Po opłaceniu wniosek będzie gotowy do złożenia. 
Od 1 lipca 2021 r. podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców mają obowiązek składać wnioski o zmianę danych w rejestrze wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
 
Jeśli masz problem ze złożeniem wniosku w nowej formie nasza Kancelaria może Ci w tym pomóc.

 

Data dodania: 16-11-2021

powrót

Danekontaktowe

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Monika Różycka - Stańczak

31-526 Kraków, ul. Kielecka 5/8

95-060 Brzeziny, Pl. Jana Pawła II 10

 

tel. 884-308-000
e-mail: