Jak odzyskać utracone środki z polisolokaty ?

Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym czyli tzw. polisolokaty, stanowią specyficzną umowę ubezpieczenia na życie, która w odróżnieniu od tradycyjnych umów ubezpieczenia, umożliwia inwestycję wpłaconej składki w fundusze kapitałowe. W istocie są to zatem produkty finansowe, łączące inwestycje z ubezpieczeniem. 

Od pewnego czasu posiadacze polis kapitałowych dostali jednak do ręki nowe argumenty w walce o odzyskanie zapłaconych składek.

Bardzo często umowy mające za przedmiot polisolokaty, zawierają zapisy kształtujące prawa i obowiązki konsumentów w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając ich interesy. Niektóre z nich zostały już w toku kontroli sądowej wpisane do rejestru klauzul niedozwolonych. W orzecznictwie sądów powszechnych zaczęto uznawać opłaty likwidacyjne za bezprawne, a korzyści z nich rażąco jednostronne dla banku lub ubezpieczyciela. W takich sytuacjach sądy zazwyczaj zasądzają zwrot opłaty likwidacyjnej konsumentom, uznając opłatę likwidacyjną za świadczenie nienależne. Okres przedawnienia żądania zwrotu opłaty likwidacyjnej wynosi 10 lat.

Jeśli jesteś w podobnej sytuacji Nasza Kancelaria pomoże ci odzyskać wpłacone środki. Reprezentujemy klientów w postępowaniach sądowych oraz na etapie przedsądowym.

 

Data dodania: 25-02-2017

czytaj więcej

Odpowiedzialność członka zarządu spółki z o.o

Pełnienie funkcji członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie jest wolne od ryzyka. Są sytuacje w których czlonek zarządu ponosi odpowiedzialność całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki.

Data dodania: 10-10-2014

czytaj więcej

Egzekucja alimentów za granicą

Istnieją dwa możliwe sposoby egzekucji alimentów gdy osoba zobowiązana przebywa poza granicami Polski. Pierwszy z wyzej wymienionych sposobów  opiera się na trybie zawartym w Konwencji Nowojorskiej, drugi natomiast opiera się na rozporządzeniu Rady i Parlamentu Europejskiego nr 4/2009 z 18 grudnia 2008 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych.

Data dodania: 07-11-2013

czytaj więcej

Dozór elektroniczny

Komu sąd może udzielić zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego?

 

Data dodania: 28-09-2013

czytaj więcej

Strona 1 z 3  > >>

Danekontaktowe

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Monika Różycka - Stańczak

31-526 Kraków, ul. Kielecka 5/8

95-060 Brzeziny, Pl. Jana Pawła II 10

 

tel. 884-308-000
e-mail: