Rejestracja spółki z o.o.w KRS po 1 lipca 2021 roku.

Ustawa z 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o KRS z dniem 1 lipca 2021 roku wprowadziła elektronizację postępowań rejestrowych. Skutkuje to koniecznością składania wszelkich wniosków dotyczących podmiotów podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców KRS wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (brak jest mozliowści składania wniosków w dotychczasowej formie pisemnej).

Data dodania: 16-11-2021

czytaj więcej

Jak odzyskać utracone środki z polisolokaty ?

Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym czyli tzw. polisolokaty, stanowią specyficzną umowę ubezpieczenia na życie, która w odróżnieniu od tradycyjnych umów ubezpieczenia, umożliwia inwestycję wpłaconej składki w fundusze kapitałowe. W istocie są to zatem produkty finansowe, łączące inwestycje z ubezpieczeniem. 
Od pewnego czasu posiadacze polis kapitałowych dostali jednak do ręki nowe argumenty w walce o odzyskanie zapłaconych składek.
Bardzo często umowy mające za przedmiot polisolokaty, zawierają zapisy kształtujące prawa i obowiązki konsumentów w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając ich interesy. Niektóre z nich zostały już w toku kontroli sądowej wpisane do rejestru klauzul niedozwolonych. W orzecznictwie sądów powszechnych zaczęto uznawać opłaty likwidacyjne za bezprawne, a korzyści z nich rażąco jednostronne dla banku lub ubezpieczyciela. W takich sytuacjach sądy zazwyczaj zasądzają zwrot opłaty likwidacyjnej konsumentom, uznając opłatę likwidacyjną za świadczenie nienależne. Okres przedawnienia żądania zwrotu opłaty likwidacyjnej wynosi 10 lat.
Jeśli jesteś w podobnej sytuacji Nasza Kancelaria pomoże ci odzyskać wpłacone środki. Reprezentujemy klientów w postępowaniach sądowych oraz na etapie przedsądowym.
 

Data dodania: 25-02-2017

czytaj więcej

Odpowiedzialność członka zarządu spółki z o.o

Pełnienie funkcji członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie jest wolne od ryzyka. Są sytuacje w których czlonek zarządu ponosi odpowiedzialność całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki.

Data dodania: 10-10-2014

czytaj więcej

Egzekucja alimentów za granicą

Istnieją dwa możliwe sposoby egzekucji alimentów gdy osoba zobowiązana przebywa poza granicami Polski. Pierwszy z wyzej wymienionych sposobów  opiera się na trybie zawartym w Konwencji Nowojorskiej, drugi natomiast opiera się na rozporządzeniu Rady i Parlamentu Europejskiego nr 4/2009 z 18 grudnia 2008 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych.

Data dodania: 07-11-2013

czytaj więcej

Strona 1 z 3  > >>

Danekontaktowe

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Monika Różycka - Stańczak

31-526 Kraków, ul. Kielecka 5/8

95-060 Brzeziny, Pl. Jana Pawła II 10

 

tel. 884-308-000
e-mail: