Adwokat Monika Różycka - Stańczak

Nasza Kancelaria Adwokacka za główny cel stawia sobie świadczenie usług prawnych na najwyższym poziomie, zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem, zarówno dla klientów indywidualnych, jak i firm.

Jesteśmy zdania, że usługi prawne powinny być wykonywane według najwyższych standardów zawodowej staranności i wiedzy, z uwzględnieniem indywidualnego podejścia do każdego Klienta i poszanowaniem jego osoby. W naszej kancelarii adwokackiej w Krakowie udzielamy pomocy prawnej opierając się na najnowszych przepisach i uwzględniając, obowiązującą każdego adwokata tajemnicę zawodową. Poszukujemy dla naszych Klientów możliwych rozwiązań sytuacji, w której się znaleźli.

Rzetelne porady prawne

Adwokat Monika Różycka - Stańczak udziela porad prawnych klientom indywidualnym oraz świadczy obsługę prawną firm. O interesy swoich klientów dbamy w zgodzie z obowiązującym ustawodawstwem. 

Udzielamy porad prawnych w formie ustnej i pisemnej. Podejmujemy naszych klientów w siedzibie kancelarii adwokackiej w Krakowie. Przed złożeniem wizyty zachęcamy do kontaktu, celem ustalenia dogodnego terminu spotkania. Odpowiadamy mailowo i telefonicznie na zgłoszenia.

Kompleksowa obsługa prawna firm

Nasza kancelaria adwokacka w Krakowie zapewnia obsługę prawną firm na terenie Krakowa oraz całej Polski. Usługa może być formą doraźnej porady prawnej w konkretnej sytuacji bądź może być świadczona w ramach stałej współpracy. Obsługa prawna firm w wariancie stałej kooperacji jest prowadzona w zgodzie z zakresem ustalonym na początku współpracy.

Rozwody i sprawy rodzinne

Rozwód to często trudna decyzja, której konsekwencje dotykają obojga partnerów i mogą mieć długotrwałe skutki. Dlatego tak istotne jest odpowiednie podejście do tego tematu i precyzyjne uregulowanie wszystkich kwestii ważnych dla obu stron na etapie postępowania rozwodowego. Pomocy w zakresie związanym z regulacjami prawnymi udziela adwokat specjalizujący się w sprawach rozwodowych.

Kancelaria Adwokat Moniki Różyckiej specjalizuje się w prawie rodzinnym i prowadzi sprawy rozwodowe. Zapewnia dyskrecję i dochowanie tajemnicy zawodowej oraz indywidualne podejście do każdego klienta.

Rozwody traktowane są jako ostateczność. Jeżeli którakolwiek ze stron uważa, że między małżonkami nie nastąpił trwały rozkład pożycia, może zażądać orzeczenia separacji.

Pierwsze spotkanie z adwokatem w sprawie rozwodu to zawsze moment, w którym dokonana zostaje ocena aktualnej sytuacji rodzinnej oraz zaproponowana dalsza strategia postępowania i ocena realnych szans osiągnięcia zakładanych celów.

Dane kontaktowe

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Monika Różycka - Stańczak

31-526 Kraków, ul. Kielecka 5/8

95-060 Brzeziny, Pl. Jana Pawła II 10

tel. 884-308-000
mail: kontakt@adwokatrozycka.pl

Kancelaria Adwokat Różycka - Stańczak

Oferta dla firm

  • Obsługa spółek prawa handlowego
  • Projekty umów
  • Opinie, analizy i porady prawne
czytaj więcej

Jak odzyskać utracone środki z polisolokaty ?

Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym czyli tzw. polisolokaty, stanowią specyficzną umowę ubezpieczenia na życie, która w odróżnieniu od tradycyjnych umów ubezpieczenia, umożliwia inwestycję wpłaconej składki w fundusze kapitałowe. W istocie są to zatem produkty finansowe, łączące inwestycje z ubezpieczeniem. 

Od pewnego czasu posiadacze polis kapitałowych dostali jednak do ręki nowe argumenty w walce o odzyskanie zapłaconych składek.

Bardzo często umowy mające za przedmiot polisolokaty, zawierają zapisy kształtujące prawa i obowiązki konsumentów w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając ich interesy. Niektóre z nich zostały już w toku kontroli sądowej wpisane do rejestru klauzul niedozwolonych. W orzecznictwie sądów powszechnych zaczęto uznawać opłaty likwidacyjne za bezprawne, a korzyści z nich rażąco jednostronne dla banku lub ubezpieczyciela. W takich sytuacjach sądy zazwyczaj zasądzają zwrot opłaty likwidacyjnej konsumentom, uznając opłatę likwidacyjną za świadczenie nienależne. Okres przedawnienia żądania zwrotu opłaty likwidacyjnej wynosi 10 lat.

Jeśli jesteś w podobnej sytuacji Nasza Kancelaria pomoże ci odzyskać wpłacone środki. Reprezentujemy klientów w postępowaniach sądowych oraz na etapie przedsądowym.

 

Data dodania: 25-02-2017

czytaj więcej

Odpowiedzialność członka zarządu spółki z o.o

Pełnienie funkcji członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie jest wolne od ryzyka. Są sytuacje w których czlonek zarządu ponosi odpowiedzialność całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki.

Data dodania: 10-10-2014

czytaj więcej