Dozór elektroniczny

Komu sąd może udzielić zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego?

 

Data dodania: 28-09-2013

czytaj więcej

Podstawy do orzeczenia rozwodu

Jakie są podstawy do orzeczenia przez sąd rozwodu?

 

Data dodania: 06-05-2013

czytaj więcej

Dokumenty potrzebne do rozwodu

Jakie dokumenty potrzebne są do złożenia pozwu o rozwod?

 

Data dodania: 04-03-2013

czytaj więcej

Egzekucja kontaktów z dzieckiem

W myśl nowego uregulowania k.p.c., które weszło w życie w dniu 13 sierpnia 2011 roku, postępowanie dotyczące wykonywania kontaktów z dzieckiem stanowi jedno z postępowań w sprawach opiekuńczych i toczy się według przepisów o postępowaniu nieprocesowym (art. 59815-59821 k.p.c.). Według znowelizowanych przepisów, podstawowym środkiem, jaki może zastosować sąd, aby skłonić rodziców do respektowania orzeczenia w sprawie uregulowania kontaktów z dzieckiem jest tzw. suma przymusowa, należna uprawnionemu do kontaktu z dzieckiem.

Data dodania: 22-01-2013

czytaj więcej

<< <  Strona 2 z 3  > >>

Danekontaktowe

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Monika Różycka - Stańczak

31-526 Kraków, ul. Kielecka 5/8

95-060 Brzeziny, Pl. Jana Pawła II 10

 

tel. 884-308-000
e-mail: