Podstawy do orzeczenia rozwodu

Jakie są podstawy do orzeczenia przez sąd rozwodu?

 

Data dodania: 06-05-2013

czytaj więcej

Dokumenty potrzebne do rozwodu

Jakie dokumenty potrzebne są do złożenia pozwu o rozwod?

 

Data dodania: 04-03-2013

czytaj więcej

Egzekucja kontaktów z dzieckiem

W myśl nowego uregulowania k.p.c., które weszło w życie w dniu 13 sierpnia 2011 roku, postępowanie dotyczące wykonywania kontaktów z dzieckiem stanowi jedno z postępowań w sprawach opiekuńczych i toczy się według przepisów o postępowaniu nieprocesowym (art. 59815-59821 k.p.c.). Według znowelizowanych przepisów, podstawowym środkiem, jaki może zastosować sąd, aby skłonić rodziców do respektowania orzeczenia w sprawie uregulowania kontaktów z dzieckiem jest tzw. suma przymusowa, należna uprawnionemu do kontaktu z dzieckiem.

Data dodania: 22-01-2013

czytaj więcej

Zadośćuczynienie za "zmarnowane wakacje"

Opisywany wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 14 kwietna 2011 roku, w sprawie  sygn. akt II Ca 122/11,  jest istotny z kliku powodów. Po pierwsze, pokazuje zmianę linii orzeczniczej, jeśli chodzi o zadośćuczynienie za "zmarnowany urlop" i potwierdza, że po orzeczeniach SN nie ma już wątpliwości co do tego, że klienci mogą żądać rekompensaty za straty niematerialne. Po drugie, dość wyraźnie pokazuje, jaka jest różnica pomiędzy odszkodowaniem, które zwykle ma związek z ceną imprezy, a jego wysokość należy udowodnić oraz zadośćuczynieniem, które z ceną imprezy ma niewiele wspólnego.

Data dodania: 13-01-2013

czytaj więcej

<< <  Strona 2 z 3  > >>

Danekontaktowe

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Monika Różycka - Stańczak

31-526 Kraków, ul. Kielecka 5/8

95-060 Brzeziny, Pl. Jana Pawła II 10

 

tel. 884-308-000
e-mail: