Obsługa prawna firm

Kancelaria Adwokacka Moniki Różyckiej z Krakowa zapewnia kompleksową obsługę prawną spółek prawa handlowego, fundacji, stowarzyszeń i innych podmiotów obrotu gospodarczego.

Obsługa prawna firm możliwa jest zarówno w ramach stałej współpracy, jak i formie doraźnej pomocy w konkretnych zagadnieniach.


W ramach obsługi prawnej firm proponujemy:

  • zakładanie i rejestrację spółek prawa handlowego, a także fundacji i stowarzyszeń,
  • bieżącą pomoc prawną spółkom prawa handlowego, fundacją i stowarzyszeniom oraz innym podmiotom,
  • reprezentację spółek w postępowaniu rejestrowym przed KRS
  • sporządzanie projektów umów, analiz prawnych i opinii

Zakres obsługi prawnej adwokat Moniki Różyckiej:

  • administracyjnego (wsparcie w postępowaniu dążącym do uzyskania niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej zezwoleń, licencji, koncesji, itd.)
  • gospodarczego (wsparcie w przygotowaniu dokumentacji w postępowaniu rejestrowym, przygotowywanie umów do zmiany umowy spółki/ statusu, itd.)
  • cywilnego (wsparcie w zarządzaniu wierzytelnościami, w sporach z partnerami biznesowymi/klientami, itd.)
  • własności intelektualnej i ochrony dóbr osobistych firmy.

Nasi adwokaci w ramach obsługi prawnej firm mogą sporządzić opinię, przygotować stosowną dokumentację, udzielić porad, reprezentować właścicieli firm przed sądami oraz organami administracyjnymi.


Jeżeli szukasz kancelarii, która zajmie się obsługą prawną Twojej firmy w Krakowie, skontaktuj się z nami pod numerem tel. 884-308-000

Nasza oferta

Danekontaktowe

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Monika Różycka - Stańczak

31-526 Kraków, ul. Kielecka 5/8

95-060 Brzeziny, Pl. Jana Pawła II 10

 

tel. 884-308-000
e-mail: