Rozwody

Często rozwód należy do bardzo trudnych decyzji, której konsekwencje trwają niekiedy wiele lat. Ważne zatem, aby w trakcie postępowania właściwie uregulować wszystkie ważne dla strony kwestie. Dlatego prowadzenie sprawy powinien zająć się adwokat rozwodowy.


Podczas rozwodu sąd rozstrzygać będzie następujące zagadnienia:

  • ustalenie osoby winnej rozkładu małżeństwa w przypadku zgłoszenia przez stronę żądania orzeczenia o winie,
  • świadczenie alimentacyjne na rzecz byłego małżonka i wspólnego małoletniego dziecka stron oraz wysokość świadczeń alimentacyjnych
  • ograniczenie albo pozbawienie jednego z rodziców władzy rodzicielskiej
  • ustalenie miejsca zamieszkania wspólnego małoletniego dziecka
  • ustalenie zakresu kontaktów rodziców z dzieckiem
  • sposób korzystania przez małżonków ze wspólnego mieszkania

W tracie postępowania o rozwód, na wniosek strony, sąd może także dokonać podziału majątku wspólnego, jeśli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w samym postępowaniu. Jeśli między małżonkami nie nastąpił trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać orzeczenia przez sąd separacji.

Rozwody są szczególnie wrażliwym obszarem prawnym z uwagi na bardzo emocjonalny charakter więzi stron. Każdy klient traktowany jest indywidualnie. Podczas spotkania z adwokatem zostanie dokonana ocena obecnej sytuacji rodzinnej i zaproponowana strategia dalszego postępowania z uwzględnieniem realnej możliwości osiągnięcia zakładanych celów.

Jeśli chcesz przeprowadzić rozwód lub uzyskać fachową poradę prawną w sprawach rodzinnych i rozwodowych skontaktuj się z naszą kancelarią pod numerem 884-308-000.

Nasza oferta

Danekontaktowe

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Monika Różycka - Stańczak

31-526 Kraków, ul. Kielecka 5/8

95-060 Brzeziny, Pl. Jana Pawła II 10

 

tel. 884-308-000
e-mail: